Lelépő
Image default

Fegyveres katonák őrzik Jézus sírját ebben a magyar templomban

Sehol másutt az országban, csak Hajdúdorogon őrzik valóban fegyveresek, úgynevezett Krisztus katonák a templomban felállított jelképes sírt. Az egykor elterjedt népszokás mára már kihalt, azonban a görögkatolikus templom hívei féltve óvják ezt csodálatos hagyományt.

A hagyomány eredete

A Krisztus katonák szolgálata nagypéntektől, a nagy alkonyati zsolozsmától, húsvét vasárnap az ünnepi szentliturgia végéig tart. A hagyománynak evangéliumi alapja van, ugyanis Jézus kereszthalálát követően a zsidó főtanács attól félt, hogy a testét ellopják,
ezért sírjához katonákat állítottak.
Hajdúdorogon a Monarchia idejében már biztosan voltak Krisztus katonák, de az 1800-as évek végén a levéltári iratokban „őrző katonák” és „kardos legények” néven emlegették őket.
A hajdúk körében elterjedt volt, hogy a főúri temetéseken kivont karddal álltak őrt a katonák, így találkozhat az evangélium a néphagyományokkal.

Nemes szolgálat

Krisztus sírját őrizni – ha csak jelképesen is – kitüntetésnek számított. A XX. század közepéig csak az lehetett Krisztus katona, aki letöltötte a katonaidejét és még nem házasodott meg. Ma már csak az számít, hogy nőtlen legyen a fiatal.
Létszámuk változó, általában tíz-tizenkét párból álltak.
Vezetőjük a káplár, aki a templomban minden liturgián vezeti és irányítja a krisztus katonákat, akik fekete csizmanadrágot és zakót, keményszárú fekete csizma, fekete Bocskai sapkát viselnek. Elengedhetetlen kiegészítőjük a kard.
A hagyomány szerint a Krisztus katonák Jézus feltámadásig a kucsma elejére és az ujjas szivarzsebébe zöld tujafa ágat tesznek. A feltámadás után a tujaág helyére fehér zsebkendőt tesznek a szivarzsebbe.

A Krisztus katonák szolgálata a misén

A Krisztus katonák a nagypénteki temetési liturgián jelennek meg először, a mise kezdete előtt kettes sorban bevonulnak a templomba menetelésükkel nagy zajt csapva a márványpadlón. Kis idő múlva körmeneten vesznek részt, a halotti leplet vivő papot közrefogva mennek körül a templomon. Visszaérve a sírba helyezik a halotti leplet, a káplár pedig beállítja az első párt a sír mellé. A Krisztus katonák körülbelül harminc percenként váltják egymást,
az őrzés folyamatos a szombati feltámadási szertartásig.
Szombaton éjfél előtt tizenöt perccel bevonulnak a templomba és egyenként megcsókolják a halotti leplet. Vasárnap az ünnepi misén a Krisztus katonák a káplár jelzésére egyszerre féltérdre ereszkednek, sapkájukat térdükre rakják és a szemben lévő párok kivont kardjuk hegyét összeérintik. Az ünnepi szertartás végén kivonulnak a templom elé, ahol elkezdődik a pászkaszentelés. A szentelést végző papot egy-egy pár Krisztus katona kíséri.

Magyar kulturális örökség

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága javaslatára, az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján a hajdúdorogi Krisztus-katonaság hagyománya 2016-ban felkerült a szellemi kulturális örökség magyar nemzeti jegyzékére.
Lelépő.hu, fotók: MTI, Czeglédi Csaba

Kapcsolódó