Lelépő
Image default

Ilyen volt, ilyen most és így születik újjá az egyik legszebb magyar palota

190 évvel ezelőtt, ezen napon született József Károly főherceg, a Szent György téri palota építtetője.
 
József Károly 1833-ban Pozsonyban látta meg a napvilágot a legmagyarabb Habsburgként emlegetett József nádor gyermekeként. A főherceg a Habsburg–Lotaringiai-ház nádori ágát képviselte. Tanítója Rómer Flóris bencés szerzetes, egyetemi tanár volt.
 
A nyelvek, a tudomány, az irodalom mellett katonai nevelést is kapott, amely végül pályáját is meghatározta.  
 
1866-ban a königgrätzi csatában József főherceg csapatai élén sokáig feltartóztatta a többszörös túlerőben lévő porosz előrenyomulást, miközben négy lovat is kilőttek alóla. Amikor gróf Festetics Tasziló parancsnok súlyos sebet kapott, József főherceg átvette a hadtest irányítását, dacára annak, hogy maga is megsebesült.
 
Vitézségéért és bátorságáért még abban az évben megkapta a Katonai Érdemkeresztet
és rövidesen táborszernaggyá léptették elő, majd 1868-ban megbízást kapott a Magyar Királyi Honvédség megszervezésére, melynek haláláig a főparancsnoka volt. 
 
 
A királyi főherceget a köznyelv csak „Palatinus Jóskaként”, azaz Nádor Jóskaként hívta, amely nem véletlen. Sokat jótékonykodott és mindent megtett a magyar ipar fejlődésének előmozdításáért. Kevesen tudják, de számos közéleti és tudományos munkája mellett ő állította össze az első magyar-cigány szótárt. Kiválóan beszélt magyarul és közvetlen stílusával könnyedén megértette magát a hétköznapi emberekkel is, ezért
 
a korabeli Magyarországon nagy népszerűségnek örvendett.  
 
Síremléke, akárcsak édesapjáé, az egykori Királyi Palota Zsigmond kápolnája alatt helyezkedik el,
amely egyedüliként, eredeti formájában vészelte át a II. világháborút és az azt követő ideológiai pusztítást.  A nádori kriptát a kommunista barbár kezek többször is meggyalázták és feldúlták, felújítását követően napjainkban a Budai Várséták részeként tekinthető meg.
 
 
Érdekesség, hogy a Kallina Mór tervei alapján 1897-re elkészült Dísz téri Honvéd Főparancsnokság épületében ő dolgozhatott először főparancsnokként. József Károlynak ugyanakkor nem kellett hosszú időt töltenie a munkába járással, hiszen az 1890-es években megvásárolta a főparancsnokság melletti Teleki-palotát, amelyet
 
1902-re Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei szerint átépítették és historizáló külsőt kapott.  
 
A József főhercegi palota a II. világháborúban súlyos, de nem végzetes sérüléseket szenvedett. Rekonstrukciója helyett azonban 1968-ban felrobbantották, azóta helyén mű-rommezőt alakítottak ki, a telek évtizedekig beépítetlenül, a látogatók elől elzárva állt.
 
A Nemzeti Hauszmann Program részeként már elkezdődött a palota újjáépítése,
így hamarosan eredeti állapotában látható József főherceg egykori otthona, a hozzá tartozó, neoreneszánsz stílusban épült egykori istállóval és a mesebeli palotakerttel együtt.
 

Kapcsolódó